Bestelling & abonnement

Neem voor een proefexemplaar, bestelling, abonnement of afzegging contact op met de redactiesecretaresse, Joke Gobert. Telefoon: 0348 744 101, e-mail: narthex@verus.nl.

Vanaf jaargang 11 (2011) kost een los nummer € 10,- (exclusief verzendkosten). Voor de jaargangen 1 (2001) tot en met 10 (2010) betaalt u € 7,- per nummer.

Een jaarabonnement (vier nummers) is € 32,50. VDLG-leden ontvangen Narthex automatisch.