Religie en levensbeschouwing: rationale voor een kerncurriculum vo (feb. 2017)

Auteurs: Markus Altena Davidsen (Universiteit Leiden, trekker task force onderwijs van de Netherlands Academy of Religion), Jeannette den Ouden (Universiteit Leiden), Taco Visser (VDLG, Verus, kwartiermaker Expertisecentrum godsdienst/levensbeschouwing) en Marleen Lammers (VOS/ABB).

In de bijlage volgt een tekstvoorstel voor een rationale voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing in het vo, die is geschreven door de genoemde vier auteurs die sinds 21 juni 2016 een task force vormen. De huidige tekst is de vierde conceptversie van dat voorstel. De afgelopen maanden zijn feedbackronden met docenten godsdienst/levensbeschouwing geweest en die feedback is in deze versie verwerkt. Aan het eind van de tekst van de rationale staat ook een pleidooi voor een zelfstandig vak religie en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

De task force heeft deze opdracht gekregen van een samenwerkingsverband dat naast de VDLG bestaat uit: de hbo‐lerarenopleidingen godsdienst/levensbeschouwing (CGO, CHE, Fontys 2x, Inholland en Windesheim), de wo‐faculteiten en ‐afdelingen voor theologie, religiewetenschap en humanistiek (UL, UU, UvA, VU, RU, RUG, UvT, UvH, PThU, TUA, TUK), en Verus en VOS/ABB, de profielorganisaties voor het katholiek/christelijk onderwijs en het openbaar/algemeen toegankelijk onderwijs.

Na een oriënterende conferentie op 16 maart 2016 aan de VU Amsterdam is op een conferentie van 21 juni 2016 in Leiden de genoemde task force ingesteld. Docenten en lerarenopleiders GL hebben bij workshops in Leiden (op 12 oktober 2016) en Utrecht (op 15 december 2016 en 18 januari 2017) feedback gegeven op eerdere conceptversies. Dit proces van herijking is nog volop gaande, zoals in maart 2017 is gebeurd op de studiedag van de VDLG en in het maartnummer van Narthex.

Doel van het samenwerkingsverband is om in de loop van 2017 een breed gedragen rationale voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing namens een binnenkort op te richten Expertisecentrum godsdienst/levensbeschouwing aan de nieuwe staatssecretaris van onderwijs te kunnen overhandigen.