GODSDIENST/LEVENSBESCHOUWING, WAT IS DAT VOOR VAK? (2016)

Onderzoek naar hoe anno 2016 docenten godsdienst/levensbeschouwing zichzelf en hun vak zien, nu en in de toekomst. Het onderzoek is in opdracht van VDLG en Verus uitgevoerd door dr. Gerdien Bertram-Troost (VU Amsterdam) en drs. Taco Visser, voorzitter van de VDLG en adviseur bij Verus.

In het onderzoeksrapport staan antwoorden op vragen als:

  • Wat is de meest gebruikte vaknaam in het pc onderwijs: godsdienst of levensbeschouwing?
  • Welke doelen en inhouden komen het meest voor in dit vak: kennis of vorming?
  • Hoeveel docenten godsdienst/levensbeschouwing op katholieke scholen zijn zelf katholiek?
  • Hoeveel procent van deze vakdocenten ziet zichzelf eigenlijk als religieus?
  • Hoeveel procent wil een verplicht vak GL op alle scholen in Nederland, bijzonder en openbaar?
  • Hoeveel procent wil dan ook landelijke eindtermen voor dit verplichte vak?
  • Hoeveel procent eigen ruimte en onderwijsvrijheid willen deze vakdocenten daarnaast?

Het rapport, klik hier voor de PDF, is op 9 maart 2017 op de VDLG-studiedag gepresenteerd.