Registerleraar.nl

Wat is registerleraar.nl?
Op woensdag 15 februari 2012 is www.registerleraar.nl geopend. Een register van, voor en door leraren in het PO, VO en MBO. Het doel van het register? Onze beroepsgroep versterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Registerleraar.nl helpt u om op een makkelijke en uitnodigende manier te blijven investeren in uw eigen kwaliteit.


Van, voor en door leraren
Wilt u ook meewerken aan het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs in Nederland? Dan kunt u zich vrijwillig in het register inschrijven en hierin uw bekwaamheidsonderhoud bijhouden. Alle burgers van Nederland kunnen zien of u op registerleraar.nl geregistreerd bent. Ook kunt u met uw ervaringen bijdragen aan het definitief vormgeven van het register.
Na de opening op 15 februari is het register nog niet definitief. Samen met ingeschreven leraren worden in 2012 bijvoorbeeld de inhoudelijk criteria met betrekking tot het bekwaamheidsonderhoud en de specifieke vereisten die leiden tot de herregistratie bepaald.


Onderwijscoöperatie
De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie (Algemene Onderwijsbond, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en Platform VVVO) scharen zich gezamenlijk achter het register. Vanuit deze lidorganisaties zijn al vele leraren actief betrokken bij de vormgeving van het register.


Inschrijven lerarenregister
Om u als registerleraar in te schrijven, klik hier. Inschrijving is vrijwillig. Voorwaarde is dat u minimaal 0,2 fte werkt in het onderwijs.

Als u zich hebt ingeschreven, kunt u voor uw bekwaamheidsdossier uw nascholing bijhouden en bij het bereiken van 160 uren nascholing in vier jaren, bent u registerleraar. U kunt hiervoor scholingsactiviteiten opvoeren die teruggaan tot 2009, zodat u per direct registerleraar kunt zijn. Een registercommissie controleert de validiteit van de scholingsactiviteiten. U krijgt daarvan in het systeem van registratie vanzelf bericht.

Het bijwonen van de jaarlijkse VDLG studiedag geldt in de toekomst wellicht als een scholingsactiviteit. Ook geldt dat voor het bijwonen van cursussen en scholingsdagen van opleidingen, universiteiten en academies/scholingsinstituten van middelbare scholen en landelijke pedagogische instituten. Daarnaast gelden ook vormen van informeel leren, zoals lesbezoek bij collega’s, een blog schrijven n.a.v. het lezen van vakliteratuur, het schrijven van een artikel voor Narthex, enzovoorts.


VDLG vertegenwoordigen?
Het lerarenregister maakt dus deel uit van de activiteiten van de Onderwijscoöperatie. Degene die namens de VDLG in een commissie wil plaatsnemen van die coöperatie, of anderszins betrokken wil zijn (bijvoorbeeld in de lerarenadviesraad), kan contact opnemen met de voorzitter: taco@vdlginfo.nl. Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht.