Privacy Statement

25 mei 2018

versie 1

 

De VDLG registreert persoonsgegevens van haar leden en gegevens over werkzaamheden en functie. Wij geloven dat deze data ons helpt een goed beeld te vormen van onze leden en zodoende onze leden doeltreffend te kunnen voorzien van relevante informatie. Bij aanmelding geeft u deze gegevens door aan ons via een Google Formulier. Vanuit de Google Spreadsheet die gekoppeld is aan het Google Formulier zetten wij de gegevens over naar een offline Excel-document, het ‘bronbestand’ – dat wordt beheerd door onze administrateur. Derhalve zijn deze gegevens beveiligd via de aangereikte hulpmiddelen daartoe van de gebruikte diensten en producten.

We bewaren de gegevens die verzameld zijn via het Google Formulier voor twee jaar. In het bronbestand blijven uw gegevens bewaard zolang u lid blijft. Bij uitschrijving bewaren wij uw gegevens ook twee jaar.

De bestuursleden en de administrateur hebben toegang tot de persoonsgegevens die verzameld zijn via het Google Formulier. Adresgegevens worden gedeeld met de administratie van het vakblad Narthex voor de verzending. Daarbuiten worden de gegevens niet gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden. Enkel de administateur en de penningmeester hebben toegang tot het bronbestand waar naast persoonsgegevens ook betalingsgegevens en praktische correspondentienotities geregistreerd worden.

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens om u op de hoogte te houden over de activiteiten van onze vereniging. Daartoe melden wij u aan voor onze nieuwsbrief ‘VDLG-ledenberichten’. De verzending en verzendlijst daarvan beheren wij met de dienst MailChimp en wij gebruiken daarvoor uw voornaam, achternaam en e-mailadres. De nieuwsbrief heeft (onderaan in de footer) een linkje waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief-mailing.

De VDLG wil weten wat er leeft onder haar leden en komt het sporadisch voor dat we leden in een bepaalde regio of individueel benaderen met een gerichte vraag in lijn met de activiteiten van de VDLG.

U heeft ten alle tijden recht op inzage van mijn persoonsgegevens, alsmede het recht op het verbeteren, aanvullen, wijzigen, afschermen of zelfs verwijderen van uw persoonsgegevens. Neemt u als u wenst daarvoor contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@vdlginfo.nl.

 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

 

Vereniging Docenten Godsdienst en Levensbeschouwing

Hertenkamp 1

3445 EE Woerden