Over de Paul Boersma AWARD

Paul Boersma (rechts) in gesprek met Anselm Grün
Paul Boersma (rechts) in gesprek met Anselm Grün

De Paul Boersma-Award is een eerbetoon aan voormalig bestuurslid, VDLG-prominent en huidig administrateur Paul Boersma. Tevens ook een kans voor de redactie van vakblad Narthex om een drietal artikelen te benoemen als zeer waardevol voor de vakgroep. Uiteindelijk wordt door de redactie één artikel als winnaar naar voren geschoven. Welke dat is verneemt u op de studiedag. 

Criteria

  • Het is een vakinhoudelijk of vakdidactisch artikel.
  • De vo docent godsdienst/levensbeschouwing is de doelgroep.
  • Het artikel is geschreven voor en/of op basis van de praktijk.
  • Het artikel kent reflectie en/of theoretische inbedding/onderbouwing.
  • Het is een pré als het artikel teruggaat op of verwijst naar onderzoek.
  • Het is een pré als het artikel ingaat op de actualiteit in vak en wereld.

Beoordeling
De kernredactie en twee redactieraadleden van Narthex beoordelen de jaarlijkse inzendingen. De winnaar en de beoordeling worden in een Narthex-nummer bekend gemaakt.

Prijs
eerste prijs: 150 euro
tweede prijs: 50 euro
derde prijs: 50 euro

Winnaar 2022:

Liesbeth Last heeft het beste Narthex artikel van 2022 geschreven. Haar artikel ‘Gamification’ uit Narthex 22.3 maakt het verschil duidelijk tussen gamification, game-based learning en deductief leren met een lesimpuls. Het artikel bevat fascinerende voorbeelden die bruikbaar zijn in de lespraktijk godsdienst/levensbeschouwing en biedt ook online toegang tot uitgewerkte lesbrieven hierover. Naast praktisch bruikbare handreikingen is het artikel ook gestoeld op relevante vakliteratuur. 

Andere genomineerden: 

Barbara van den Berg schreef het artikel ‘Transvisie’ voor Narthex 22.2. Het artikel geeft een verhelderend beeld van de confronterende gesprekken die een docent als transvrouw heeft met haar leerlingen. Het artikel is een pleidooi om ingewikkelde en persoonlijke onderwerpen zoals seksualiteit en gender niet uit de weg te gaan en hierbij een liefdevolle visie uit te dragen. 

Amira Neijenhuis schreef “Levensbeschouwelijk Onderwijs volgens leerlingen” voor Narthex 22.2. In het artikel deelt ze de resultaten van haar eigen onderzoek bij leerlingen naar het draagvlak voor het basiscurriculum van LERVO. Het artikel biedt ook suggesties voor aanvulling van het curriculum. 

Winnaar 2021:

Judith Smedts, docent levensbeschouwing in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen, schreef een bijdrage aan Narthex 21.4 (over mensenrechteneducatie). Dit deed zij naar aanleiding van haar afstudeerscriptie over het vormend onderwijs in jeugdinrichtingen. Hoe sluit je aan bij deze specifieke doelgroep met je lessen over godsdienst en levensbeschouwing? In haar bijdrage doet Judith concrete voorstellen hiervoor.

Andere genomineerden:

Ilse de Nol, docent levensbeschouwing op het Zuider Gymnasium in Rotterdam, schreef een bijdrage aan Narthex 21.1. Dit nummer kende als titel en thema ‘Hoogspanning. Omgaan met controverse en polarisatie in de klas.’ Het artikel van Ilse heette ‘Homo’s moeten uit mijn buurt blijven mevrouw!’ In deze bijdrage vertelt Ilse over de leerling die deze uitspraak deed in een van haar lessen, waarom het goed is dat deze leerling deze uitspraak deed en hoe ze hier mee omgegaan is.

Fianne de With, docent godsdienst/levensbeschouwing op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Uddel, schreef een bijdrage voor Narthex (21.3) op grond van haar afstudeerproject waarbij ze voor een verantwoorde bijbeldidactiek in de leer bij het literatuuronderwijs is gegaan. Fianne biedt in haar bijdrage handvatten om met leerlingen die nauwelijks gewend zijn met aandacht teksten in het algemeen en in het bijzonder uit de Bijbel te lezen. De hermeneutische competentie staat hierbij centraal.

Winnaar 2020:

Dirk Zwitser met zijn artikel “Godsdienst in tijden van corona’.
Andere genomineerden:
Ellen Kempff met haar artikel “De school in coronatijd: niet alleen door nut maar ook door zin gestuurd. Een pleidooi voor een voortdurend goed gesprek.”
Oskar Kroes met zijn artikel “Oceaanreizigers en kruisvaarders. Twee voorbeelden van het gebruik van films in lessen levensbeschouwing.”

Winnaar 2019:

Hannie Hoefnagels, voor haar artikel “Zinvol Vervolg”.
Andere genomineerden:
– Chris van Vliet, voor zijn artikel “Leer je eigen reuzen kennen”
– Edwin van der Zande, voor zijn artikel “‘Levensoriëntatie als alternatief?”