Waarom lid worden

Zeven redenen:


1. U wilt behoren tot de gezamenlijke beroepsgroep van docenten godsdienst/levensbeschouwing en u wilt uw landelijke collega’s ontmoeten om inspiratie, ervaringen en materiaal uit te wisselen.

Samen staan wij voor een sterke profilering van het vak godsdienst/levensbeschouwing. Dat is in de kern wat u terugkrijgt voor uw steun en bijdrage. U verwerft tevens een stem in dit geheel. 


2. U profiteert van korting op studie- en ontmoetingsdagen van de VDLG.

De verenigingscontributie komt al grotendeels overeen met de korting op de jaarlijkse studiedag.

Daarnaast zijn er voor leden zeer gunstige prijzen om bijvoorbeeld deel te nemen aan de kloosterdagen vakleerplan schrijven. 


3. U houdt vakinhoud, vakdidactiek en uw professionele ontwikkeling bij door het lezen van ons vaktijdschrift Narthex en de digitale nieuwsbrief.

Narthex is een vakblad van hoge kwaliteit wat vier keer per jaar verschijnt. Leden ontvangen automatisch dit tijdschrift op. Mede vanwege dit tijdschrift kunt u uw lidmaatschap bij uw werkgever declareren als nascholing. Meer informatie leest u hier.  

Daarnaast ontvangt u de voor leden exclusieve uitgebreide digitale nieuwsbrief met de meeste informatie en het belangrijkste nieuws op het gebied van educatie en levensbeschouwing. 


4. U blijft op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van het basiscurriculum levensbeschouwing en religie en wat betreft lesmateriaal voor docenten godsdienst/levensbeschouwing.

Via uw lidmaatschap krijgt u toegang tot het ledengedeelte op de website. Hier krijgt u onder andere toegang tot diverse leermiddelen en online samenwerkingsprojecten rondom diverse leermiddelen.

Verder participeert de VDLG in het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het VO (LERVO) dat onder meer een basiscurriculum levensbeschouwing en religie wil realiseren.


5. U kunt deelnemen aan de online en offline kenniskringen godsdienst/levensbeschouwing.

Via het voor leden toegankelijke gedeelte van de website kunt u deelnemen aan online kenniskringen. Daar wordt onder andere gebruik gemaakt van Google Apps om makkelijker plaats- en tijdonafhankelijk te werken aan gedeelde projecten.  

Offline zijn er naast uitnodigingen tot denktanks en testgroepen, ook activiteiten zoals de VDLG Newbie-bijeenkomsten, voor nieuwkomers in het vak. 


6. U blijft op de hoogte van studieliteratuur en studiemogelijkheden voor docenten godsdienst/levensbeschouwing.

Het bijhouden van trends en ontwikkelingen specifiek voor uw vakgebied wordt een stuk eenvoudiger via onze informatievoorziening op het ledengedeelte. Ook houden wij contact met registerleraar.nl. 


7. U profiteert van belangenbehartiging door het verenigingsbestuur, dat zich inzet voor ons waardevolle vak en de randvoorwaarden van uw werk.

Desgewenst kunt u ons gericht om informatie vragen, op maat voor uw situatie. We proberen een antwoord op maat te geven op uw vragen. Eventueel schakelen wij ons netwerk in om u te helpen.


Overtuigd? Nieuwsgierig? Loyaal? Beroepsliefde? Of gewoon betrokken? Word nu lid!