Verenigingsstructuur

De vereniging bestaat uit ong. 350 leden. Als lid word je primair gezien als een unieke docent godsdienst/levensbeschouwing, op welke school of vanuit welke levensbeschouwelijke traditie je ook werkt.

Leden beslissen gezamenlijk op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) over het (financiële) beleid en de activiteiten van de VDLG. Het bestuur zit de alv voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het (financiële) beleid en voor de coördinatie van de verenigingsactiviteiten.

Leden kunnen meedoen aan allerlei activiteiten van of gesteund door de VDLG zoals:

  • deelnemen in een verenigingscommissie, bijvoorbeeld de studiedagcommissie
  • een denktank of platform, bijvoorbeeld voor de curriculumgroep van LERVO
  • solliciteren voor zitting in de redactieraad van Narthex
  • deelnemen aan offline kenniskringen en werkgroepen

Het bestuur zal leden regelmatig via de website en diverse social media verzoeken tot participatie, maar het initiatief ligt bij de leden.

Leden kunnen tot slot lid worden van drie verbanden (zie de statuten). Het initiatief daartoe ligt bij de leden, ook als zij een nieuw verband willen oprichten. Geef deelname door aan de bestuurssecretaris.