Missie

De Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst wil:

  • het vak godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs verder ontwikkelen, onder andere tot een verplicht vak en examenvak, in de schoolcontext mogelijk als onderdeel van een leergebied, voor alle leerlingen van alle scholen in Nederland. Zie ook ons Pleidooi (2001).
  • de professionele ontwikkeling stimuleren van docenten godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs en opkomen voor hun belangen, beroepsvreugde en professionalisering.
  • de ontmoeting stimuleren tussen docenten godsdienst/levensbeschouwing van diverse achtergronden, qua levensbeschouwing en opleiding, en een klimaat bevorderen waarin zij open en verbindend in gesprek gaan met elkaar over de diverse vakvisies, doelen, inhouden en vormen.