Kosten lidmaatschap

Een lidmaatschap kost 50 euro per verenigingsjaar (studenten die gebruik maken van het leenstelsel betalen op vertoon van hun collegekaart de helft). De contributie is vastgesteld op 50 euro conform ALV-besluit van 8 maart 2018.

Een verenigingsjaar is gelieerd aan het schooljaar (van 1 september van het ene jaar tot 31 augustus het jaar erop). De facturatie wordt verzorgd door ClubCollect. Op deze pagina worden veelgestelde vragen van leden beantwoord door ClubCollect.

In de kosten voor het lidmaatschap zit het jaarabonnement (10 euro per editie) van Narthex inbegrepen. Narthex verschijnt vier keer per jaar.