Kernactiviteiten

Als vereniging zetten we ons in voor het schoolvak èn zijn docenten door middel van activiteiten als:

  • het organiseren van een jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag
  • het stimuleren van vakontwikkeling en professionalisering van docenten via het tijdschrift Narthex
  • het voorzien van informatie via berichten en netwerken, zoals een nieuwsbrief en sociale media
  • het initiëren van online en offline kenniskringen voor docenten godsdienst/levensbeschouwing voor ontmoeting, materiaaluitwisseling, vakontwikkeling en professionalisering
  • het attenderen op studieliteratuur en studiemogelijkheden voor vakdocenten
  • het initiëren en faciliteren van contact tussen leden onderling en met externen
  • het deelnemen aan maatschappelijke denktanks en debatten over educatie en levensbeschouwing
  • het stimuleren van andere begeleidings- en inspiratievormen, zoals webinars, workshops, lezingen
  • deze website onderhouden als informatievoorziening over het vak naar vakdocenten en derden (schoolleiders, pers, leerlingen, ouders etc.)