Doelen

De VDLG stelt zich in haar strategisch beleid vier doelen om de verenigingsmissie te realiseren.


Doel 1: Stimuleren van vakontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch.

Hiertoe rekenen we – onder andere – de onderstaande activiteiten:

 • de ontwikkeling van een landelijk kennisdomein/curriculum voor een algemeen vak religie en levensbeschouwing, al dan niet als onderdeel van het vak godsdienst/levensbeschouwing
 • de rol van het vak godsdienst/levensbeschouwing bij de ontwikkeling van leergebieden.
 • de vormgeving van het examenvak godsdienst/levensbeschouwing in de Tweede Fase.
 • de ontwikkeling van het vak godsdienst/levensbeschouwing in het tijdschrift Narthex.
 • het stimuleren van het ontwikkelen van lesmaterialen, die leden op onze site kunnen delen.

Doel 2: Vergroten van de professionaliteit van leden.

Hiertoe rekenen we – onder andere – de onderstaande activiteiten:

 • leden professionaliseringsinformatie bieden via de website, de nieuwsbrief en Narthex.
 • het organiseren en mede mogelijk maken van studieconferenties voor onderwijsgevenden in het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs.
 • professionaliseringsperspectieven van leraren behartigen door leden in de reactieraad Narthex.

Doel 3: Realiseren van de ontmoeting van leden met elkaar en anderen.

Hiertoe rekenen we – onder andere – de onderstaande activiteiten:

 • het realiseren van ontmoeting tussen docenten godsdienst/levensbeschouwing op klooster- en studiedagen, en via digitale wegen, zoals het ledendeel van onze website.
 • het ondersteunen van kringen van docenten godsdienst/levensbeschouwing.
 • het ondersteunen van nieuwe vormen van professionalisering en begeleiding, bijvoorbeeld tussen junior- en seniordocenten godsdienst/levensbeschouwing

Doel 4: Belangenbehartiging voor leden bij derden, waar mogelijk en zinvol.

Hiertoe rekenen we – onder andere – de onderstaande activiteiten:

 • Als belangenbehartiger onderhoudt het bestuur van de vereniging contacten en bevordert zij samenwerking met de hbo en wo opleidingen godsdienst/levensbeschouwing en andere organisaties in binnen- en buitenland, die werken ten behoeve van dit vak(gebied).
 • De drie verbanden in de vereniging, het rooms-katholieke, het protestantse en het humanistische verband, onderhouden contacten met Verus en HVO. Ook is er contact met VOS/ABB.