Bestuurscontacten

Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het VO

De VDLG is een van de initiatiefnemers van dit Expertisecentrum LERVO, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van een landelijk curriculum.


Platform VVVO

Het bestuur van de VDLG is vertegenwoordigd in het Platform VVVO. In dit platform zijn alle vakinhoudelijke verenigingen uit het voortgezet onderwijs vertegenwoordigd. Daar waar de vakken gezamenlijke belangen hebben, voornamelijk richting de overheid, wordt samen opgetrokken.

Via het platform VVVO zijn we ook betrokken bij de Onderwijscoöperatie, dat zich onder meer bezighoudt met de beroepsbekwaamheden van leraren en het lerarenregister.


Verus

Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, draagt samen met de VDLG ons vaktijdschrift Narthex.


NKSR

De VDLG is lid van de Nederlands Katholieke SchoolRaad, de NKSR.


HVO

De VDLG onderhoudt contacten met het HVO (Humanistisch VormingsOnderwijs) en de UvH (Universiteit voor Humanistiek).