Bestuur

Voorzitter: Sacha van der Zande

Sacha van der Zande is sinds 2017 bestuurslid en is na haar activiteiten in de studiedagcommissie en als penningmeester sinds 2021 voorzitter van de VDLG. Ze geeft les op College de Heemlanden in Houten, waar ze ook als counsellor actief is.

Contact: sacha@vdlginfo.nl

 


Secretaris en ledenadminstrateur: Barbara Schelberg

Barbara Schelberg is sinds 2014 bestuurslid en onze secretaris en ledenadministrateur. Als bestuurslid is zij contactpersoon voor het humanistische verband. Verder is Barbara actief in de organisatie van de jaarlijkse landelijke studiedag.

Contact: barbara@vdlginfo.nl

 


Penningmeester: Kevin Reuter

Kevin Reuter is sinds 2022 bestuurslid van de VDLG. Kevin werkt als docent levensbeschouwing in Helmond.

“Vier het leven is een leuze die ik graag leen van mijn nortbertijnse buren hier in Heeswijk.”

Kevin is geboren in ’s-Hertogenbosch. Hij is met zijn studies begonnen in Tilburg en studeert nu verder in Nijmegen. “Als mensen mij zouden omschrijven met drie eigenschappen, dan verwacht ik enthousiasme, resultaat gedreven en realistisch te horen.”
Waar ik binnen de VDLG het meest blij van word zijn de stappen die we met LERVO weten te zetten.
#goedlevensbeschouwelijkonderwijsvoorelkeleerling.

Contact: kevin@vdlginfo.nl

Bestuurslid en vertrouwenspersoon: Jurgen Marechal

Jurgen Marechal is sinds 2021 bestuurslid en vertrouwenspersoon van de VDLG. 

 Hij is docent levensbeschouwelijke vorming bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Freelance heeft hij meerdere werkzaamheden verricht voor Verus, KPC Groep, Teleac, de Heilige Landstichting en Helmond Sport. 

Vakbeschermer = vakleerkracht beschermer.  

 “Je voelt dat je vak steeds meer onder druk staat en daarmee jouw passie voor het vak. Als actieve professional voel je je soms alleen staan in een veranderende onderwijsorganisatie en samenleving. Je hebt behoefte aan ondersteuning. 

Schroom niet en neem contact met hem opHij staat voor het vak (Katholiek, PC, HVO, seculier) en daarmee voor jou als vakleerkracht. VDLG wil niet dat jij er alleen voor staat. Wil je sparren, praten, wandelen,… (nu even Zoom of Teams) wil je je verhaal kwijt en onderzoeken wat er nog wel mogelijk is, dan komt Jurgen graag met jou in contact.  

VDLG is een Vereniging, een gemeenschap van gelijkgestemden, jij staat er nooit alleen voor, we doen dit samen!” 

Jurgen Marechal 

Contact: jurgen@vdlginfo.nl

 


Bestuurslid: Raymond Hintjes

Raymond Hintjes is sinds 2021 bestuurslid van de VDLG. Hij is bestuursverantwoordelijke voor PR en communicatie. Sinds 2018 is hij betrokken bij organisatie van de jaarlijkse studiedag.

Raymond werkt sinds 2010 als docent levensbeschouwelijke vorming op het Blariacumcollege in Venlo (Blerick).

“Als vakdocent vind ik het belangrijk dat er een vereniging als de VDLG bestaat, die pleit voor een volwaardig vak levensbeschouwing/godsdienst dat aan kwaliteitseisen voldoet en door vakprofessionals gegeven wordt.

Vanuit onze rol als vakinhoudelijke specialisten kunnen we eigen perspectieven aanreiken over wat goed onderwijs zou kunnen zijn, waarbij we indien noodzakelijk constructieve kritiek kunnen leveren op de maatschappelijke trends met levensbeschouwelijke consequenties die het onderwijs beïnvloeden.”

Contact: raymond@vdlginfo.nl

 


Contactpersoon LERVO: Ger van der Heijden

Ger van der Heijden is 10 jaar actief bestuurslid geweest en heeft in 2020 een stapje terug gedaan. Wel blijft hij onze expert en contactpersoon richting het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs. Ook is hij lid van de stuurgroep binnen LERVO namens de VDLG. Ger is theoloog en filosoof en sinds 2005 werkzaam als docent levensbeschouwing en docent filosofie binnen de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE).

Contact: ger@vdlginfo.nl