Tip het bestuur

Aan iedereen in en rondom het vak(gebied) godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs in Nederland verzoekt het bestuur om vakinhoudelijke ontwikkelingen, studiedagen, lesmateriaal enzovoorts te delen, zodat wij op basis daarvan onze maandelijkse nieuwsbrieven kunnen maken.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je betrokkenheid!

Mail naar: bestuur@vdlginfo.nl

Het bestuur.