Tip het bestuur

Vooral aan leden verzoekt het bestuur om vakinhoudelijke ontwikkelingen, studiedagen, lesmateriaal enzovoorts te delen, zodat wij op basis daarvan onze maandelijkse nieuwsbrieven kunnen maken.

Mail naar: bestuur@vdlginfo.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Het bestuur.