Handreiking Levensbeschouwing, Godsdienst en Burgerschap

Op 22 juni heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Verduidelijking Burgerschapsopdracht. Hiermee krijgen Nederlandse VO scholen een specifieker ingevulde taak om leerlingen actief toe te rusten op deelname aan de democratie en een pluralistische samenleving. Deels raakt dit burgerschapsonderwijs aan het vak Godsdienst Levensbeschouwing, maar er zijn ook essentiële verschillen. Voor de positie van het vak GL is het van belang ons goed te oriënteren op deze overeenkomsten en verschillen en ons actief uit te spreken voor onze belangen. 

Voor leden die zich willen oriënteren op burgerschapsvorming en de positie van hun vak, heeft de VDLG deze handreiking gemaakt. Het document bevat een korte samenvatting van de nieuwe wet, een globaal overzicht van het voorstel vanuit Curriculum.nu over burgerschapsonderwijs, een eerste schets van de raakvlakken en verschillen met ons vak GL en praktische tips om binnen de schoolorganisatie vruchtbaar samen op te trekken rondom burgerschapsvorming.