Tip het bestuur

Aan iedereen in en rondom het vak(gebied) godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs in Nederland verzoekt het bestuur om vakinhoudelijke ontwikkelingen, studiedagen, lesmateriaal enzovoorts te delen, zodat wij op basis daarvan […]

Lees meer