Inschrijving – Jubileum-studiedag – VDLG


Jubileum-studiedag VDLG 16 maart 2023 met Denker des Vaderlands Paul van Tongeren en journalist/schrijver Marc van Dijk

VDLG23 Jubileum-studiedag – Het wonder van betekenis


Inleiding


Op 16 maart viert de VDLG een feestje, namelijk haar 15e verjaardag. En zoals elke verjaardag is het
een moment om je te realiseren waar je staat in je leven, waar je dankbaar voor bent, wat er echt toe
doet.

In gesprek over betekenis

Op de jubileum-studiedag kijken we waar we staan met datgene dat ons dagelijks bezighoudt: lessen
levensbeschouwing en godsdienst. Met filosoof Paul van Tongeren hebben we een spreker in huis die
als filosoof heen en weer beweegt tussen het zoeken naar het goede leven in de voetsporen van
Aristoteles, het nihilisme van Nietzsche en de katholieke geloofstraditie waar hij in opgroeide en die hij
telkens opnieuw als waardevolle bron terugvindt. Het wonder van betekenis, zo heet het interviewboek
dat journalist Marc van Dijk (Trouw) met hem schreef. Net als in het boek zullen zij de studiedag
inleiden met een gesprek over filosofie, geloof, verwondering en dankbaarheid. Over vorm en
betekenis geven aan je leven in deze wereld waar orde is, en chaos.
Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn in een levensfase waarin ze op zoek zijn naar hun eigen
plek en betekenis in deze wereld. Het proces van betekenis geven of vinden, van verkennen wat er
nog meer is in de wereld, hoe anderen betekenisgeven, is van groot belang. Het vormt ze tot mens en
tot burger. De school, en specifiek het vakgebied Levensbeschouwing en religie, is daarom van groot
belang. Met deze invulling van de studiedag willen we met elkaar voortbouwen op de vakvisies waar
we tot nu toe vanuit werken en tegelijk een sterker gezamenlijk verhaal gaan vertellen.

Werksessies nieuwe curriculum Levensbeschouwing en Religie

In het gesprek met Paul van Tongeren zullen veel grondvragen terugkomen waar je als docent
GL voortdurend mee bezig bent. De mooie kanten en de lastige kanten. Vanuit dat gesprek
komen we als vanzelf bij het nieuwe curriculum dat voorgesteld wordt door het
expertisecentrum LERVO. Je kon er in Narthex al iets over lezen. Tijdens de studiedag gaan
we in werksessies onderzoeken wat de betekenis daarvan kan zijn voor je werkwijze. We
gaan praktisch aan de slag met de perspectieven lesmodules, het herijken van je programma,
voorbeelden van lessen.

JUBILEUM-STUDIEDAG VDLG 16 MAART 2023

Adres:
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Programma

09.3010.00uurInloop
10.0010.15uurWelkom en check-in
10.1511.45uurIn gesprek met Paul van Tongeren door Marc van Dijk
11.4512.15uurSamen bouwen aan levensbeschouwelijk onderwijs – uitgangspunten voor het curriculum – Marcel Elsenaar
12.1513.30uurLunch
13.3014.40Werksessies ronde 1:
– Perspectieven in de praktijk – aan de slag met de
perspectievenbenadering
– Feit en betekenis – door Paul van Tongeren
– Herijken van je programma, de vier programmalijnen LERVO
– Perspectieven: Hoe werken we samen in een praktijk?
14.4014.50uurWissel van werksessie
14.5016.00uurWerksessies ronde 2:
– Perspectieven in de praktijk – aan de slag met de
perspectievenbenadering
– Maatschappelijke vraagstukken en de perspectieven
– Heilige teksten vanuit verschillende perspectieven – Michael van
der Meer
– Het persoonlijk perspectief, hoe werk je dat uit?
– Het creatieve interview – Marc van Dijk
16.0016.15uurBetekenisvolle conclusies – Paul van Tongeren en Marc van Dijk
16.1516.30uurUitreiking Paul Boersma Award
16.3017.30uurU bent van harte uitgenodigd om aansluitend op onze studiedag te toasten op ons 15-jarig jubileum en afscheid te nemen van onze actieve leden.Kosten en Inschrijvingen

De kosten voor deelname aan de studiedag (inclusief lunch en borrel) bedragen:

195 euro voor leden van de VDLG
250 euro voor niet-leden
(*)
50 euro voor voltijdstudenten (leenstelsel)
(**)

(*) U ontvangt het lidmaatschap van de VDLG tot 31 augustus 2024
(**) Neem naast uw toegangsticket een bewijs van inschrijving als voltijdsstudent mee. Deze prijs geldt alleen als u aan de voorwaarde voldoet om studiefinanciering te kunnen aanvragen.

Alle prijzen die wij hierboven vermeld worden, zijn inclusief 1 euro servicekosten die door Eventix berekend worden. Bij de aankoop van uw ticket worden deze servicekosten apart vermeld.

Tickets kunnen gekocht worden via Eventix: Tickets


Sprekers

De sprekers schreven samen het boek Het wonder van betekenis. Op zoek naar geluk en
wijsheid met Paul van Tongeren (Boom, 2021). Het boek bevat een reisverslag van een
filosofische week op Kreta.


Prof. dr. Paul van Tongeren

Filosoof Paul van Tongeren is de Denker des Vaderlands. Hij vervult deze eervolle ambassadeursfunctie van april 2021 tot april 2023.

Paul van Tongeren (Deventer, 1950) was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en Nietzsches filosofie van het nihilisme. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van Trouw. Tijdens zijn periode als DDV publiceerde hij onder andere een boek over vriendschap (Doodgewone vrienden. Boom 2021) en een essay over de verhouding van tijd en identiteit (Identi-tijd Prometheus 2023).


Marc van Dijk

Marc van Dijk (Eindhoven, 1979) is schrijver en kunstenaar. Hij schreef een biografie van Huub Oosterhuis, De paus van Amsterdam (Atlas Contact, 2013). Ook schrijft hij boeken waarin hij met anderen nadenkt over filosofische en politieke vragen, zoals met Denkers des Vaderlands Daan Roovers en Paul van Tongeren.  Hij schreef als zichtbare ghostwriter mee aan Rood in Wassenaar (Ambo Anthos, 2022) van de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Met tekenaar Sander ter Steege maakt hij voor jonge lezers (8-12 jaar) de graphic novel-serie Becky Breinstein, waarvan het eerste deel: De Gifbeker van Socrates (2019) is vertaald in het Turks, en het tweede deel vorig jaar verscheen: Het ravijn van Nietzsche (Ten Have, 2022).Paul Boersma Award


En de winnaar is…

De Paul Boersma-Award is een eerbetoon aan voormalig bestuurslid en VDLG-prominent Paul Boersma. Tevens ook een kans voor de redactie van vakblad Narthex om een drietal artikelen te benoemen als zeer waardevol voor de vakgroep. Uiteindelijk wordt door de redactie één artikel als winnaar naar voren geschoven. Welke dat is verneemt u jaarlijks op de studiedag. Lees hier meer over de Paul Boersma-Award

De genomineerden zullen later op deze pagina bekend gemaakt worden.