KerncurriculumGL #KERNGL

KerncurriculumGL / #KERNGL

Naar aanleiding van het onderzoek naar het vak en de leraar godsdienst/levensbeschouwing (Bertram-Troost en Visser) en het voorstel voor een kerncurriculum religie en levensbeschouwing (Narthex, maart 2017), wilde de VDLG tot een gedeelde basis voor ons VO-vak(gebied) komen. In 2018 startten we daarom het landelijke project KerncurriculumGL naar analogie met curriculum.nu (voorheen: Onderwijs2032), dat eveneens in 2018 startte met ontwikkelteams. 

Als beroepsgroep willen we zo met elkaar, o.l.v. de VDLG, komen tot een minimale basis (kern) voor het landelijke vo-vak(gebied) religie en levensbeschouwing. Die kern betreft de vakkennis, waaronder de vakinhoudelijke concepten en begrippen, de vakvaardigheden, waaronder de vakdidactische concepten en werkwijzen, en de vakattituden, waaronder de levensbeschouwelijke waarden, normen, houdingen en deugden, uitgewerkt naar vmbo en havo/vwo.

Lees hier hoe het project KerncurriculumGL is opgezet en welke bijeenkomsten er zijn geweest en nog komen. Alle docenten GL kunnen meedoen om samen de kern van ons vak te benoemen. Welke kennis, vaardigheden en attituden gunnen wij alle VO-leerlingen van ons land in het kader van hun levensbeschouwelijke geletterdheid, handelingsbekwaamheid en persoonsvorming?

 

>> Projectorganisatie

De organisatie van het project ligt in handen van een projectteam. In dit team zijn drie geledingen: de regiegroep, de lerarengroep en de opleidersgroep. Het VDLG-bestuur is eindverantwoordelijke voor het project, dus: organisatie van de bijeenkomsten, eerste formulering van de opbrengsten uit de verschillende bijeenkomsten en de eindredactie van het kerncurriculumGL. De andere geledingen zijn op onderdelen medeverantwoordelijk, zoals hulp bieden bij de bijeenkomsten en de eerste formulering (leraar-leden), en hulp bieden bij de eindformulering en redactie (opleider-leden). 

Regiegroep: Barbara Schelberg, Ger van der Heijden, Sacha van de Zande, Taco Visser

 

>> Vier projectfases

Na de inrichting van het projectteam volgen er vier projectfasen:

  1. Van februari tot juni 2018 waren er vijf regiobijeenkomsten (noord, zuid, oost en west, midden) waarop docenten GL onder leiding van het projectteam brainstormen over de ingrediënten voor het kerncurriculumGL. De ‘midden’ bijeenkomst was op de VDLG-studiedag van 8 maart 2018. Deze fase is intussen afgerond en hieronder staan de resultaten.
  2. Van juni tot september 2018 werkt het projectteam (regiegroep, lerarengroep en opleidersgroep) de opbrengsten van de vorige fase uit in een eerste conceptformulering van het beoogde kerncurriculumGL. De resultaten zijn op deze webpagina gepubliceerd. 
  3. In oktober en november 2018 is er gelegenheid voor leden en leraren GL om feedback geven op de eerste concepttekst.
  4. In december 2018 formuleert de regiegroep op basis van de feedback de eindversie van het beoogde kerncurriculumGL.

 

>> Fase 1: Overzicht van de opbrengsten

Van februari tot juni 2018 waren er vijf regiobijeenkomsten, waarop docenten GL o.l.v. het projectteam brainstormden over de ingrediënten voor het kerncurriculum. Deze bijeenkomsten waren gratis voor docenten GL (leden en niet-leden van de vereniging(. Tijdens de bijeenkomsten zijn notities gemaakt door de aanwezigen op losse blaadjes en op flap-overs. Deze notities zijn door ons verzameld en gedigitaliseerd:

Kerncurriculum GL Zwolle Utrecht Breda Den Bosch Zaandam

 

>> Fase 3: Eerste concepttekst
Op 8 september 2018 is een projectgroep in gesprek gegaan en tot een eerste concepttekst gekomen. Met gepaste trots kunnen wij dit document nu op deze pagina plaatsen. Door de projectgroep is tot slot besloten dat feedback op deze concepttekst digitaal verzameld wordt (en niet weer op locaties).

Opbrengsten projectgroep VDLG kerncurriculum

 

>> Fase 4: In december 2018 zal het bestuur de definitieve tekst voor het kerncurriculum vaststellen. In 2019 gaat het bestuur samenwerken met het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs om het beoogde kerncurriculum te realiseren. Ook gaan wij ‘de boer op’ met ons voorstel richting de schoolbesturen, openbaar en bijzonder, richting de samenleving en richting de politiek. Meer nieuws volgt! <<