Redactioneel laatste nummer

Benieuwd

Jaargang 17, nummer 4, december 2017

 

Vorig jaar ging het maartnummer over belangrijke vakontwikkelingen, met onder meer het grootschalig empirisch onderzoek naar hoe leraren zichzelf en het vak zien, nu en in de toekomst, en een voorstel vanuit de opleidingen voor een kerncurriculum voor ons vak en de reacties van een tiental docenten daarop. Dit nummer pakt die draad weer op. Allereerst volgen enkele artikelen van opleiders en onderzoekers over de verdere ontwikkeling van het vak, zoals twee vakdidactische modellen: een hermeneutisch-religiewetenschappelijk model van de lerarenopleiding Tilburg en een worldview-model vanuit Canada. De kern van dit nummer wordt echter gevormd door zes artikelen van docenten die op zeer verschillende manieren onderzoek hebben gedaan. Zij zijn nieuwsgierig geweest naar onderdelen van hun praktijk en hebben – door middel van hun onderzoek in, naar, over en vanuit het vak – aspecten van het vak verder ontwikkeld.

 

Docenten onderzoeken het vak

Na de vier artikelen van opleiders en onderzoekers – Gijs van Gaans over een eerste aanzet voor een kennisraamwerk voor het vak, Michaël Kruiper over SMART-doelen voor het vak, Ina ter Avest over het worldview-model van John Valk en Birgit Pfeifer en Ruth Hessel over pedagogisch omgaan met polarisering in de klas – volgen de zes artikelen van de onderzoekende docenten.

Raaf Cornelisse deed empirisch-wetenschappelijk onderzoek naar betrouwbaarheid, validiteit, transparantie en bruikbaarheid van een beoordelingsmodel inzake levensvisieontwikkeling. Arco van Bergen onderbouwde een leerlingopdracht over een zelfverhaal met psychologische theorie en kleinschalig leerlingonderzoek. Gery Noviello deed onderzoek naar seksuele vorming en het vak door middel van interviews met het management en een vragenlijst onder collega’s. Eline Bakker interviewde dertien experts over burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming. Joël Valk deed vanuit wetenschappelijke literatuur onderzoek naar educatief beeldgebruik in de lesmethode Perspectief. Dirk Zwitser, last but certainly not least, deed kleinschalig vakdidactisch ontwerponderzoek. Hij paste een bestaande lessenserie over radicale islam aan en liet leerlingen zijn lessen evalueren door middel van vragenlijsten vooraf en achteraf.

 

Verder in het nummer

Verder tussendoor enkele kaderteksten over vakontwikkelingen: kerncurriculumtraject VDLG (p. 23), een expertisecentrum i.o. (p. 31) en de Paul Boersma Award (p. 42). Twee Vlamingen, Leni Franken en Hugo Durinck, geven hun reflecties op respectievelijk een lesmethode islam en het nalatenschap van een levensbeschouwelijk filosoof die Oost en West met elkaar verbond. Tot slot onze rubrieken: scholingskracht, columns, relitrend, gedicht en boekbespreking.