Redactioneel laatste nummer

Vorming in context

Jaargang 19, nummer 1, maart 2019

 

Persoonsvorming is hot in onderwijsland, net als personaliseren. In menig schoolbeleidsdocument en stichtingsbrede onderwijsbrainstorms buitelen beide termen, of vergelijkbare termen als vorming, talentontwikkeling, eigenaarschap en maatwerk, over elkaar heen. Daarbij is het nog maar de vraag of beide termen hetzelfde vertegenwoordigen. Eén ding is wel duidelijk: al deze termen focussen op de leerling en diens ontwikkelingsproces. De leerling centraal!

Docenten godsdienst/levensbeschouwing zijn vaak leerlinggericht, maar weten ook dat er nog iets anders nodig is: de context waarin de persoonsvorming plaatsvindt, inclusief de aangeboden vormingsinhouden. Persoonlijke en levensbeschouwelijke vorming vinden altijd plaats in een vormingscontext. De kernvraag is: hoe vormen contexten, zoals die van de bijzondere school, de klas, het leidinggeven, het klooster en het geïntegreerde vakgebied, leerlingen tot persoon?

 

Verschillende contexten

De eerste twee thema-artikelen van Gerdien Bertram-Troost en Taco Visser en van Juliëtte van Deursen-Vreeburg gaan in op de levensbeschouwelijke vormingscontexten van resp. het pc en rk voortgezet onderwijs. Bill Banning sluit in het daaropvolgende artikel aan op Van Deursen.

Vervolgens zijn er drie artikelen die ‘personaliseren’ centraal stellen: een interviewartikel met een uitleg van dit begrip en twee essays met kritische reflecties op het begrip vanuit de perspectieven van de pedagogiek (Nico Dullemans) en de christelijke school (Jaap Neerken).

Cocky Fortuin-van der Spek schrijft daarna over de vormingscontext van de spiritualiteit van het leidinggeven, Aart Jon Schimmel – in een interview met Pauline Kraakman-Lokhorst – over de contextrijke vormingsomgeving van het klooster en twee leerplanontwikkelaars over de vormingscontext van een levo-curriculum in een integratie met andere vakken.

Leerlingen zelf komen ook aan het woord. Door het nummer heen staan haiku’s die Jochem Quartel heeft verzameld. Ook is er een recensie van een aangrijpend toneelstuk over kindermishandeling.

 

Verder in dit nummer

Verder geeft Hannie Hoefnagels een zinvol didactisch vervolg op een eerder Narthex-artikel. Ook zijn we als redactie weer beretrots op de rake columns en andere rubrieken. De cover- en de paginafoto’s tot slot, die Joël Valk bij het thema koos, tonen etsen van Jan Luyken en komen uit Spiegel van het menselyk bedryf (1694). De etsen zijn afbeeldingen uit de Nederlandse beeldtraditie van de emblemata, de zinnebeelden: opvoedkundige afbeeldingen met een morele boodschap. Kortom: vorming in context. De vier paginafoto’s zijn van beroepen die nu nog bestaan.