Redactioneel laatste nummer

Toekomst

Jaargang 18, nummer 2, juni 2018

 

Ze zal een jaar of veertien zijn. Ze woont in Rotterdam. Ze is slim, zit in 2-vwo. En ze heeft het niet gemakkelijk: haar ouders zijn doof en impliciet geeft ze aan een verantwoordelijkheid te dragen die veel te groot is voor haar leeftijd. De toekomst? Die gaat volgens haar over idealen. Zij wil gelukkig worden. Dat wil ze ook voor haar moeder.

Ziet u haar voor zich? Waar zal zij de moed vandaan halen om volwassen te willen worden? In dit pedagogische nummer komen jongeren zoals zij aan het woord over idealen. De jongen die chirurg wil worden en als dat niet lukt topvoetballer. Het meisje dat een goede moslim wil zijn, maar zich niet gezien voelt. De jongen die uit de stoïcijnse filosofie kracht haalt. De jonge docente die terugblikt op haar idealen als student en nu zegt: “Er is altijd een mogelijkheid naar het ‘goede’ te neigen, ook wanneer het ‘slechte’ soms makkelijker is.” De vraag voor docenten is, in de terminologie van Gert Biesta, die het openingsartikel schreef: hoe kunnen wij deze krachtige, zoekende, soms nuchtere, vaak kwetsbare jongeren aanmoedigen en ondersteunen om “in de wereld te komen”?

 

Inspiratiebronnen, idealen, zingeving en emoties

Na Gert Biesta schrijft Monique van Dijk over haar onderzoek naar inspiratiebronnen van jongeren. Naïma Lafrarchi focust op de islam als belangrijke bron voor idealen van moslimleerlingen, waar in de klas als een ‘safe space’ over gesproken mag worden. De pedagoog Stijn Sieckelinck vindt echter, in een mailwisseling met Birgit Pfeifer, dat zo’n gesprek ook mag ‘knallen’. Hij adviseert ruimte te bieden aan de zingevingsbehoefte die onder radicale uitlatingen kan liggen.

Daarna volgen vier artikelen van docenten. Bill Banning vertelt over gevoelens van positiviteit en negativiteit in de Week van de Hoop. Maikel Ak heeft onderzocht hoe hij beter kan aansluiten bij waarden, vragen en behoeften van leerlingen. Hilde Savoye beschrijft hoe een sociale stage idealen bij jongeren wakker kan schudden; Judith Hansma verkent de kansen van een Taizéreis daarvoor.

Het thema eindigt met een blik op (bijna) volwassenen. Edwin van der Zande schrijft over levensbeschouwelijke bewustwordingsprocessen bij hbo-studenten en Gerdien Bertram-Troost pleit voor leraren die ook vanuit hun (geloofs)idealen de leerlingen willen inspireren tot mens-zijn. In zijn column bevestigt Peter Slob hoe belangrijk docenten voor leerlingen kunnen zijn. Alle verdere bijdragen, een reisverslag van Jochem Quartel en de vaste rubrieken, raken ook aan idealen. De foto’s zijn genomen door Joël Valk tijdens een schoolreis naar Taizé. Speciale aandacht is er op pagina 71 voor het afscheid van Gerrit Elings.