Redactioneel laatste nummer

Vertel en verbind

Jaargang 17, nummer 3, oktober 2017

 

Er was eens… een leraar die verhalen vertelde. En hij was niet de enige in zijn school. En de leerlingen? Die werden geboeid door de verhalen. Verhalen uit de Bijbel en de Nederlandse geschiedenis, verhalen van ver weg en uit de literatuur, beeldende verhalen en verhalen die te denken geven.

Zou die leraar nog bestaan? Of is onderwijs een zaak geworden van cognitieve kennis en praktische vaardigheden, van toetsen en meetbare leerresultaten? En zou die leraar godsdienst/levensbeschouwing nog bestaan? Er is een roep in het vak om een vak te worden als alle andere vakken, compleet met toetsmatrijzen. Of is ons vak bij uitstek een verhalend vak? Waar verhalen uit de Bijbel en andere religieuze tradities verteld, gelezen, geduid en besproken worden? Waar leerlingen die verhalen leren kennen en leren verstaan? Waar leerlingen die verhalen leren toepassen en laten schuren aan hun eigen verhalen?

 

Verhalen vertellen en didactiseren

Volgens vele auteurs in dit nummer is het hard nodig dat er verhalen verteld en gedidactiseerd worden in het onderwijs: Arwin van Wilgenburg, Joke Hermsen (via Jochem Quartel), Bas van den Berg, Cocky Fortuin-van der Spek, Frits Hendriks en Thom Geurts (interview met Rasit Bal). Zij zien verhalen als een uitstekend middel om kennis van de culturele en religieuze tradities over te dragen, om empathisch, creatief en kritisch te leren denken, voor een betere culturele en cognitieve vorming en/of als inspiratiebron voor de (levensbeschouwelijke) identiteitsontwikkeling.

Minder gehoord is misschien wel het belangrijkste: de schoonheid van verhalen. Verhalen dienen vooral de cognitieve en emotionele ontwikkeling van de leerling. Dat dit echt werkt, tonen de andere auteurs die schrijven over het gebruik en de didactiek van (Bijbel)verhalen of verbeelding in de les: Jos de Pater, Annet de Groot-van Beem, Sacha van der Zande, Enrico van Rooij en Hans Alma.

Een kritische noot over de Bijbel in de school kraakt Guido de Bruin. Op het eind geeft Ina ter Avest een slotreflectie. De vier grote foto’s vertellen het verhaal van Siddharta Gautama.

 

Verder in het nummer

Verder zijn er twee losse artikelen: over islamlessen (in de serie Religiekunde in de praktijk) en over een onderzoek onder vo-schoolleiders over religie en levensbeschouwing in het onderwijs. Tot slot zijn er de vaste rubrieken: relitrends, columns, gedicht en een recensie.