Redactioneel laatste nummer

Zin d’r in

Jaargang 19, nummer 3, oktober 2019

 

Fokke Obbema schreef recent het boek De zin van het leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan. Het is een bundeling van zijn interviews in de Volkskrant met een veertigtal mensen. Een ander boek getiteld De sjamaan en ik van Willemijn Dicke beleeft inmiddels de vijfde druk en handelt over een wetenschapper en militant atheïst die opeens een tekort aan zin in haar leven ervaart en op zoek gaat naar zingeving. Opvallend: beiden werden door een crisis in beweging gezet.

Als vakdocenten weten we dat het niet alledaags is om je bewust bezig te houden met ‘zin’, een kernconcept in de les godsdienst/levensbeschouwing. Dit inzicht leidde tot de kernvraag van dit nummer: waarom zouden we het over zin moeten hebben op onze scholen en in onze lessen? Die vraag ligt onder diverse interviews die de redactie heeft gehouden met mensen die geen vakdocent zijn, maar wel de noodzaak bepleiten om met ‘zin’ aan de slag te gaan in het (levensbeschouwelijk) onderwijs.

 

De noodzaak van zin in het curriculum

Pim de Haas leidt het nummer in vanuit de praktijk. We willen toch, al is het maar even, in ‘het hol van de leeuw’ beginnen. Vervolgens komen de interviews met ‘vakbuitenstaanders’, die hun antwoorden geven op de vraag waarom ‘zin’ niet mag ontbreken op het lesrooster.

Arwin van Wilgenburg ging in gesprek met onderzoekster Joantine Berghuijs, Aart Jon Schimmel bevroeg religiewetenschapper en theoloog Laurens ten Kate, Tuur de Beer was te gast bij de ‘kunst- en levensbeschouwer’ Hans Alma en Ina ter Avest was benieuwd naar de ideeën van filosoof Jan Bransen. Met hun gedachten bieden ze zicht op de vraag naar de noodzaak van ‘zin’ in het (vak)curriculum.

Petra Ritzen en Hannie Hoefnagels schrijven tot slot over het belang van zingeving voor gezondheid en Bill Banning gaat in zijn interviews in op luisteren als een vorm van zingeving. Als het goed is, hebt u er al aardig zin in gekregen.

 

Verder in dit nummer

Het nummer wordt extra zinderend door de beelden en beelddidactiek van Joël Valk, door een longread-themarecensie, door de relitrend/columns en door de uiteenlopende artikelen over dialoogdidactiek, burgerschapsmoraal, vakintegratie, collegiale visitatie, Kristallnachtherdenkingen en gebedshuisexcursies. Het één niet minder zinvol dan het ander. Lijkt ons…