Redactioneel laatste nummer

Alles stroomt

Jaargang 17, nummer 4, december 2017

 

Alles verandert. Zeer ervaren docenten zullen dat zeker beamen: onderwijsvernieuwingen kwamen en gingen en lieten hun sporen na in didactiek, lesmethodes, inrichting van het gebouw en de schoolidentiteit. Wie nog wel het meest veranderden, zijn de leerlingen. Waar “vroeger” de levensbeschouwelijke driehoek van leerlingen, ouders en school(medewerkers) naadloos paste, gaan er vandaag veel leerlingen naar confessionele scholen die noch de traditie kennen, noch ervaringen hebben met de bijgaande levensbeschouwelijke praktijken.

Religie verandert dus ook. Dat heeft ze altijd gedaan – semper transformanda zou je als protestant kunnen associëren – en dat is logisch: religie is mensenwerk en mensen veranderen. Religie wordt bepaald door de cultuur en taal waarin mensen leven, geloven, spelen, liefhebben, zin en God zoeken. De vraag is echter: hoe waardeer je die verandering en hoe verhoudt die verandering zich ten opzichte van de tradities? Vanuit verschillende levensbeschouwelijke perspectieven zullen de antwoorden op deze vraag verschillen.

 

Visies op transformatie

Bert Roebben stelt in het reflectieartikel vast dat religiedidactiek noodzakelijk is om voor leerlingen de “fundamentele transformatie van religie en levensbeschouwing” inzichtelijk en toegankelijk te maken. Hij merkt ook op dat we de ware draagwijdte van deze transformatie nog nauwelijks kunnen bevatten. We zitten er middenin en maken er zelf deel van uit.

Na zijn reflectie staan vier verschillende antwoorden op de transformatie naast elkaar. Weegt u de antwoorden van Henk Tieleman, Frits de Lange, Laurens Koops en Stephan van Erp eens met uw (sectie)visie en met het onderzoek naar transformatie dat Kim Beerden, Mirella Klomp en Machteld de Jong in diverse contexten deden. Arwin van Wilgenburg (in reactie op Henk Tieleman), Thom Geurts en Kees de Groot vertalen hun visie op de transformatie van religie tot slot ook naar hun eigen visie op vakdidactiek.

Hoe we de transformatie(s) uiteindelijk concreet kunnen didactiseren in levensbeschouwelijke lessen voor leerlingen op alle niveaus van het onderwijs, vraagt echter verdere inspanningen van docenten, opleiders en onderzoekers samen. Narthex zal daar de komende tijd op gaan inzetten.

 

Verder in het nummer

De paginafoto’s verbeelden het thema. De toelichting bij die beelden staat op pagina 27 (met veel dank aan Joke Maex). Verder is er een artikel over de naderende Dag van het Jodendom. Tot slot zijn er onze vaste rubrieken: relitrends, columns, gedicht en heel wat recensies die bij het thema passen.