Redactioneel laatste nummer

Curriculum Camino

Jaargang 19, nummer 2, juni 2019

 

Net als het decembernummer 2018 staat dit nummer in het teken van het basiscurriculum levensbeschouwing en religie. Het Expertisecentrum wil eind 2019 een concept basiscurriculum realiseren. Het zgn. kernteam werkt daaraan op basis van de bouwstenen die de beroepsgroep eind 2018 heeft voorgesteld en op basis van extra bouwstenen die het team verzameld heeft in een deelprogramma op de laatste VDLG-studiedag.

In dit nummer maakt de redactie in overleg met het kernteam een omtrekkende beweging. Vanuit de metafoor van ‘El Camino’, ‘de weg’ van pelgrimage naar Santiago de Compostella, gaat u als lezer op pad om te leren van curricula levensbeschouwing en religie in landen om ons heen. Ook zijn er artikelen waarin enkele vakconcepten besproken en bediscussieerd worden. Tot slot denken jong en oud mee over de koers van het vak en het basiscurriculum.

 

Verschillende pleisterplekken

De reis start in Engeland – voor de zekerheid, want wat gebeurt er na een Brexit? -, waar Tuur de Beer enkele curriculumleerpunten geeft naar aanleiding van een recent rapport over Religious Education. Met de boot landt u vervolgens in Noorwegen. Daar laat Markus Davidsen zien hoe een nationaal vakcurriculum in rapport zal moeten zijn met internationale verdragen en wetten. Met het vliegtuig vertrekt u dan naar Parijs, waar Patrick Loobuyck ‘vakontwikkelingen’ in Frankrijk schetst. De weg vervolgt via Leuven naar Duitsland, met zo u wilt Kevelaer als laatste pleisterplek. Ronald Sledsens gaat in op het nieuwe leerplan rooms-katholieke godsdienst en Henk Kuindersma op curriculumontwikkelingen in Duitsland. Tijdens uw reis zult u merken dat de curriculuminhoud in Noorwegen en Frankrijk op elkaar lijkt, met een focus op objectiviteit, pluraliteit en kritisch denken, en dat Vlaanderen en Duitsland een vergelijkbaar confessioneel uitgangspunt kennen. Engeland zit daar tussenin. Volgens Tuur de Beer ligt het Britse curriculum daarmee het dichtst bij ons land.

 

Verder in dit nummer

Verder drie artikelen over vakconcepten: Gerard Visser over zin, Paul Vermeer over religie en Edwin van der Zande over levensoriëntatie als alternatief voor levensbeschouwing. Een jonge docent, Chris van Vliet, opteert voor een aanvullende vakopvatting, en twee oudjes – zo noemen ze zichzelf -, Wil Eggenkamp en Wim Mathijssen, geven historische reisadviezen voor het basiscurriculum. Naast onze vaste rubrieken en de foto’s (uitleg: zie colofon), eindigt dit nummer met VDLG-nieuws dat ingaat op de VDLG-studiedag en het basiscurriculum.