Redactioneel laatste nummer

Kernfusie

Jaargang 18, nummer 3, oktober 2018

 

Ruim tien jaar geleden werd de basisvorming vernieuwd. Om versnippering te voorkomen, kwamen er minder kerndoelen en vakken (met name in het vmbo). Sommige vakken werden samengevoegd tot leerdomeinen. Godsdienst/levensbeschouwing kreeg vaak een plek in Mens & Maatschappij, samen met zaakvakken als geschiedenis en aardrijkskunde. De heersende opvatting was dat vaksamenwerking leerlingen beter motiveert en betekenisvoller doet leren. Narthex vraagt zich af hoe de vlag er nu bij hangt inzake vaksamenwerking, in het geval ons vak daaraan meedoet.

In dit nummer blijkt dat er in een decennium veel kan veranderen. Het idee dat vaksamenwerking tot betekenisvoller leren leidt, hangt af van het perspectief waarmee je daarnaar kijkt. Tegenwoordig vinden onderzoekers dat een geslaagde vaksamenwerking vooral afhangt van de vakeigenheid van elk vak in de samenwerking, waarvoor ook een ervaren vakdocent vereist is. De titel ‘kernfusie’ wil dat uitdrukken: werk samen rond de kern van de vakken. Of dat dan een explosieve kernfusie wordt, zoals in de zon gebeurt, of een zoete vruchtenmix, zal blijken. Dit drukken de themafoto’s uit, die Joël Valk heeft gekozen.

 

Samenwerken met vakken en domeinen

Taco Visser opent met een inleidend artikel over de ontwikkeling en de stand van zaken inzake vaksamenwerking. Hij laat hierin de huidige Fontys-lector gammadidactiek, Hanneke Tuithof, aan het woord. Kees Hamers schrijft over zijn samenwerking met vakdidactici van andere vakken in de kenniskring van de vorige Fontys-lector op dit terrein, waar men met elkaar de vakeigenheid van de diverse vakken heeft benoemd en thematisch heeft uitgewerkt. Tuur de Beer zit in de huidige kenniskring en interviewt enkele leraren levensbeschouwing, die ook graag willen waken over de vakeigenheid. Renee Pees beschrijft een nieuwe samenwerkingsvorm, waarin godsdienst het dragende vak is in een gezamenlijk vak met maatschappijleer en filosofie. Tot slot schrijven Arend Jan Waarlo en Jan Marten Praamsma vanuit beta- en alfa-perspectief over vaksamenwerking.

Na deze vormen van vaksamenwerking volgen vijf artikelen over het domein burgerschap, vanuit de vraag of ons vak daar al dan niet goed bij past. Middenin het themadeel zit een afscheidsinterview met Jeannette den Ouden. Wij van de redactie en veel leraren zullen haar betrokkenheid, fijnzinnigheid en vakkundigheid enorm missen in de samenwerking ten behoeve van ons vakgebied.

 

Verder in dit nummer

Verder artikelen over verhalen uit de Koran en over een kenniswerkplaats. Ook hebben we weer recensies en onze diverse rubrieken, waaronder twee nieuwe rubrieken van drie auteurs: Sjoerd van de Vijver, Michel Vogelzang en Joël Valk.