Redactioneel laatste nummer

Kerngedachten

Jaargang 18, nummer 4, december 2018

 

Ongeveer twee jaar geleden werd er een mijlpaal in het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing bereikt. In maart 2017 ging Narthex over de resultaten van een grootschalig onderzoek onder vakdocenten en over een eerste aanzet tot een landelijk kerncurriculum, inclusief feedback van tien docenten daarop. Het bestuur van de VDLG heeft dit thema vervolgens opgepakt. Samen met de beroepsgroep heeft het bestuur de contouren van zo’n kerncurriculum aangescherpt. Intussen hebben de hbo- en wo-opleidingen voor het vak, samen met de VDLG en de profielorganisaties voor het bijzonder en het openbaar onderwijs, respectievelijk Verus en VOS/ABB, een expertisecentrum ingericht, dat onder meer de realisatie van zo’n landelijk kerncurriculum gaat ondersteunen.

Kortom: dit nummer beschrijft een nieuwe mijlpaal voor het vak. Het gaat over de ontwikkelingen richting het realiseren van een kerncurriculum, over het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs en over enkele kerngedachten in ons vak.

 

Goede levensbeschouwelijke educatie

Het bestuur van de VDLG opent met het kerncurriculumvoorstel van de beroepsgroep, waarna de feedback daarop vanuit de opleidingen volgt. In een interview met Jochem Quartel vertelt Leo van Hoorn, een kwartiermaker van het Expertisecentrum, over het ontstaan, de doelen en het organisatieontwerp van het centrum. Ten slotte volgt een longread, waarin het zgn. kernteam van het Expertisecentrum het vakinhoudelijke fundament van het Expertisecentrum en van het beoogde kerncurriculum beschrijft. Al deze artikelen pleiten voor het recht van jongeren op goede levensbeschouwelijke educatie.

Daarna volgen drie artikelen die dit pleidooi onderstrepen. Eindexamenleerling Rosan Griese pleit voor een vak godsdienst voor alle scholen. Tuur de Beer interviewt Monique van Dijk over een volgende mijlpaal: de realisatie van een handboek vakdidactiek. Marije Verkerk schrijft over een recent seminar van religiewetenschappers die willen bijdragen aan goede onderwijsmaterialen.

Het thema eindigt met drie meer beschouwende artikelen, waarin ingegaan wordt op het begrip ‘religie’ (Markus Davidsen), het concept ‘worldview’ (Jacomijn van der Kooij) en de kerngedachten ‘levensbeschouwing’, ‘levensvragen’ en ‘zin’ (Taco Visser). De artikelen vormen een drieluik over kerngedachten in ons vak.

 

Verder in dit nummer

Verder in dit nummer twee praktijkartikelen van docenten die over een geslaagde lessenserie schrijven en een verslag van twee studenten van een interreligieus kloosterweekend. Daarnaast zijn er natuurlijk onze rubrieken en is er één recensie. Taco Visser nam de themafoto’s, die voor hem de geboorte en de beoogde ontwikkeling van het vak en het kerncurriculum uitdrukken.