Over de Paul Boersma AWARD

OVER DE PAUL BOERSMA-AWARD

De Paul Boersma-Award is een eerbetoon aan voormalig bestuurslid, VDLG-prominent en huidig administrateur Paul Boersma. Tevens ook een kans voor de redactie van vakblad Narthex om een drietal artikelen te benoemen als zeer waardevol voor de vakgroep. Uiteindelijk wordt door de redactie één artikel als winnaar naar voren geschoven. Welke dat is verneemt u op de studiedag. 

Criteria

  • Het is een vakinhoudelijk of vakdidactisch artikel.
  • De vo docent godsdienst/levensbeschouwing is de doelgroep.
  • Het artikel is geschreven voor en/of op basis van de praktijk.
  • Het artikel kent reflectie en/of theoretische inbedding/onderbouwing.
  • Het is een pré als het artikel teruggaat op of verwijst naar onderzoek.
  • Het is een pré als het artikel ingaat op de actualiteit in vak en wereld.

Beoordeling
De kernredactie en twee redactieraadleden van Narthex beoordelen de jaarlijkse inzendingen. De winnaar en de beoordeling worden in een Narthex-nummer bekend gemaakt.

Prijs
eerste prijs: 150 euro
tweede prijs: 50 euro
derde prijs: 50 euro