Verenigingsstructuur

De vereniging bestaat uit leden 366 leden (peildatum: 3 oktober 2017). Als lid word je primair gezien als een unieke docent godsdienst/ levensbeschouwing, op welke school of vanuit welke levensbeschouwelijke traditie je ook werkt.

Leden beslissen gezamenlijk op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (alv) over het (financiële) beleid en de activiteiten van de VDLG. Het bestuur zit de alv voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het (financiële) beleid en voor de coördinatie van de verenigingsactiviteiten.

Leden kunnen meedoen aan allerlei activiteiten van of gesteund door de VDLG zoals:

  • deelnemen aan online of offline kenniskringen en werkgroepen
  • deelnemen in een verenigingscommissie, bijvoorbeeld de studiedagcommissie
  • een denktank of platform, bijvoorbeeld voor de landelijke kennisbasis of Onderwijs2032

Het bestuur zal leden regelmatig via de website en diverse social media verzoeken tot participatie.

Leden kunnen tot slot lid worden van drie verbanden (zie de statuten). Het initiatief daartoe ligt bij de leden, ook als zij een nieuw verband willen oprichten. Geef deelname door aan de bestuurssecretaris.