Ereleden der VDLG

Met trots vermelden wij de volgende personen als erelid van de VDLG. Ereleden zijn leden die een bijzondere verdienste hebben geleverd voor het vak en voor de (voormalige) vakvereniging van docenten godsdienst/levensbeschouwing/katechese.

 

De heer drs. A. Althuis (Albert)

Albert Althuis is in 1963 begonnen als leraar aan de Ulo en vervolgens aan de Mavo en studeerde in 1979 als theoloog af met als hoofdvakken Godsdienstpedagogiek en Nieuwe Testament. Een jaar voor zijn afstuderen was hij leraar godsdienst/maatschappijleer geworden in Zwolle en in 1982 is hij daar ook begonnen als docent levensbeschouwelijke vorming/filosofie aan de Christelijke lerarenopleiding, later hogeschool Windesheim.

Tot 2001 heeft Albert onder meer godsdienstpedagogiek gegeven bij Theologie. In de jaren tachtig en negentig was hij een gezichtsbepalend figuur en inspirerend voorzitter van de pc Vereniging van docenten Godsdienst en Levensbeschouwing (VGL), en realiseerde onder meer een raampleerplan voor het vak in het pc voortgezet onderwijs. Albert zat ook jarenlang in de redactie van Voorwerk, een van de rechtsvoorgangers van Narthex.

 

De heer J.H.J. van Lier (Jan)

Jan van Lier heeft zich op intensieve wijze ingezet voor de ontwikkeling van het vak, onder meer bij het Hoger Katechetisch Instituut en het Katholiek Pedagogisch Centrum. Hij stond aan de wieg van methodes als “Glans der godsdiensten” en “Labyrint” en was hij medeverantwoordelijk voor de beroemde Brochures A en B uit 1989, die  constitutioneel gewerkt hebben voor de weg die het vak is ingeslagen en zich verder heeft ontwikkeld.

Jan heeft ook op zeer inspirerende wijze herhaaldelijk zijn bijdrage geleverd aan de studiedagen van de Vereniging van Katechesedocenten (VKD) en de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL), rechtsvoorgangers van de VDLG, en is jarenlang bestuurslid geweest. In VDL-tijd is een prijs naar Jan van Lier vernoemd die tweejaarlijks werd uitgereikt aan personen die zich op bijzondere manier hebben ingespannen voor het vak.

 

Dhr. drs. J.P.A. van Beurden (Simon)

Simon van Beurden was net als Jan van Lier een pionier in de ontwikkeling van het vak katechese naar het vak levensbeschouwing. Hij werkte onder meer als docent didactiek voor het Hoger Katechetisch Instituut en als pedagogisch-didactisch medewerker voor het Katholiek Pedagogisch Centrum pedagogisch didactisch (Nu: KPC Groep).

Simon heeft veel lessenseries en lesmethodes uitgegeven en zat jarenlang in de redactie van Verbum, een van de rechtsvoorgangers van Narthex.

 

De heer drs. W.J. Mathijssen (Wim)

Wim Mathijssen was jarenlang, samen met Wil Eggenkamp en Jacques Quaijtaal,  de grote inspirator van Berichten & Belangen, het verenigingsblad van de vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL), en het werkgezelschap BEO (Breda en Omstreken). In 2005 werd hij opnieuw redactie-lid van Berichten en Belangen. Via uitgeverij Van den Oever heeft Wim samen met anderen (BEO-collega’s) diverse eigen lesmethodes levensbeschouwing het licht doen zien, zoals “Te denken geven”. In 1999 won hij de Jan van Lier-prijs.

Wim was niet alleen op papier en in de lespraktijk een onderwijsvernieuwer voor het vak levensbeschouwing, maar ook een digitale pionier. Hij verzorgde de eerste webstek voor de VDL en heeft jarenlang zijn leservaring en lesideeën gedeeld via de digitale webstek LIA (Levensbeschouwing in Actie) en daarmee veel collega’s geïnspireerd. Na de fusie van de VDL en VGL is Wim het eerste erelid geworden van de gezamenlijke vakvereniging.