Bestuur

Voorzitter: Taco Visser

Taco Visser is sinds 2007 bestuurslid en onze voorzitter. Hij is docent Levensbeschouwelijk Vorming geweest op het Groene Hart Lyceum te Alphen aan den Rijn en vakdidacticus GL aan de UU. Sinds 2007 werkt hij (ook) als adviseur bij Verus en het Regiecentrum “Godsdienst/Levensbeschouwing als examenvak” en is hoofdredacteur van het vaktijdschrift Narthex. Taco onderhoudt contact met Verus. Sinds dit jaar onderhoudt hij ook het contact met het Expertisecentrum GL i.o.

Als bestuurslid is hij contactpersoon voor het protestantse verband.

Contact: taco@vdlginfo.nl


Secretaris: Barbara Schelberg

Barbara Schelberg is sinds 2014 bestuurslid en onze secretaris. Zij is docent Levensbeschouwelijke Vorming op het Ashram College in Alphen aan den Rijn. Daarnaast werkt ze sinds 2011 (ook) bij het Centrum voor Humanistische Vorming (voorheen Stichting HVO) als vakdocent bij de hbo-masteropleiding docent HVO en Levensbeschouwing. In de lerarenopleiding geeft ze onder andere vakdidactiek, verschillende praktijkvakken en intervisie. Als onderwijskundig medewerker geeft ze trainingen aan VO-docenten op het gebied van digitale identiteit en virtuele vorming.

Als bestuurslid is zij contactpersoon voor het humanistische verband.

Contact: barbara@vdlginfo.nl


Voorzitter jaarlijkse studiedag: Ger van der Heijden

Ger van der Heijden is sinds 2011 bestuurslid en is voorzitter van de commissie die onze jaarlijkse studiedag organiseert. Ger is theoloog en filosoof en sinds 2005 werkzaam als docent levensbeschouwing en docent filosofie binnen de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE).

Als bestuurslid is hij contactpersoon voor het katholieke verband.

Contact: ger@vdlginfo.nl


Penningmeester en sitebeheerder: Bart Hoogendijk

Bart Hoogendijk is sinds 2012 bestuurslid en onze penningmeester en webbeheerder. Als bestuurslid houdt Bart zich naast het penningmeesterschap bezig met de zichtbaarheid van de VDLG. Online versterkt hij de platformfunctie van de vereniging en ook is hij medeorganisator van studiedagen. Bart geeft zijn lessen levensbeschouwing in de onder- en bovenbouw van het ds. Pierson college te ‘s-Hertogenbosch en wisselt het lesgeven af met lezingen, workshops, materiaalontwikkeling en advies. Een actueel overzicht van (een greep uit) Barts activiteiten is te vinden op: www.barthoogendijk.info.

Als bestuurslid is hij contactpersoon voor het open-spirituele verband i.o.

Contact: bart@vdlginfo.nl


Aspirant bestuurslid*: Sacha van der Zande

Sacha van der Zande is sinds 2017 bestuurslid en mede-organisator van de studiedag. Sacha geeft haar lessen Levensbeschouwelijke vorming in de onder- en bovenbouw van College de Heemlanden in Houten.

* Een bestuurslid draait doorgaans gedurende één jaar mee in diverse bestuursactiviteiten. Vervolgens wordt hij of zij voorgedragen als bestuurslid in de algemene ledenvergadering.

Contact: sacha@vdlginfo.nl


Bestuursondersteuner en administrateur: Paul Boersma

Paul Boersma ondersteunt sinds 2013 het bestuur als administrateur van het ledenbestand en de financiële transacties binnen en ten behoeve van de vereniging, zoals de contributiegelden.

Paul was in zijn werkzame leven expert godsdienst/levensbeschouwing, onder meer als leraar, als vakexpert aan de VU, als hoofdredacteur van de vakbladen Voorwerk en Narthex en als adviseur bij de Unie van Christelijk onderwijs, het CPS/Spirit in education en de Besturenraad, nu: Verus.

Contact: ledenadministratie@vdlginfo.nl