Religie – Jodendom

 • Jodendom Startpagina
  Informatie over Joodse cultuur en het Jodendom....
 • weblog: Star of David
  Engelstalige blog over de davidster....
 • Joodsleven.nl
  Nederlandstalige site met veel informatie over het orthodox (chassidisch) Jodendom....
 • Kerk en Israel - Het Joodse leven
  Het Deputaatschap ‘Kerk en Israël’ van de Chr. Geref. Kerken heeft een aantal zaken van het joodse - religieuze - leven bijeengebracht op een overzichtelijke website....
 • Centrum voor Israël Studies (CIS)
  Het Centrum voor Israëlstudies wil de joods-christelijke ontmoeting bevorderen, zowel in Nederland als in Israël. Deze doelstelling wordt bereikt op het gebied van studie, bezinning en onderwijs, alsmede door het stimuleren van de daadwerkelijke ontmoeting tussen Israël en de kerk....
 • Beleven.org - Joodse feestdagen
  Beleven.org maakte een overzicht van joodse feest- en gedenkdagen....
 • De koosjere hamvraag
  De koosjere hamvraag is een TV-programma van de Joodse Omroep over koosjer eten en de spijswetten....
 • Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland (LJG)
  Het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland is het kerkgenootschap dat de liberaal-joodse gemeenten in Nederland overkoepelt. De eerste liberaal-joodse gemeente (LJG) in Nederland ontstond in 1931 in Den Haag, spoedig gevolgd door die in Amsterdam. Het 'Verbond' is aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism. Van het Verbond maken thans zeven gemeenten deel uit. Deze zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Enschede (Twente) en Tilburg (Noord-Brabant). Zij tellen tezamen ongeveer 1100 gezinnen. Het rabbinaat telt zes rabbijnen, van wie er één tevens werkzaam als krijgsmachtrabbijn en één belast is met rabbinale zorg voor gedetineerden....
 • Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ)
  Website met veel informatie over het progressieve jodendom....
 • Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW)
  Het Nieuw Israëlietisch Weekblad (sinds 1865) is een opinietijdschrift en cultureel magazine in één, gericht op de Nederlands-Joodse gemeenschap en iedereen die in het jodendom in de ruimste zin des woords is geïnteresseerd of zich ermee verbonden voelt....
 • Stichting Een Ander Joods Geluid (EAJG)
  Een Ander Joods Geluid neemt deel aan het publieke en politieke debat over Israël en Palestina. Door publicaties, het optreden in de media en het organiseren van bijeenkomsten wil EAJG bijdragen aan een rechtvaardige en vreedzame oplossing van het conflict....
 • Likoed Nederland
  Likoed is een Israëlische politieke partij. De naam betekent letterlijk “eenheid”. Zij is gevormd na een fusie tussen twee eerdere liberale partijen, te weten de Cherut (vrijheid) en de Liberale Partij. In Nederland is Likoed geen politieke partij maar een vereniging....
 • Levisson instituut
  Het Instituut werd in 2002 opgericht met als doel rabbijnen, voorzangers, leraren en ander leidinggevend kader op te leiden voor de Nederlands-Joodse gemeenschap, in het bijzonder het Liberaal-Joodse deel ervan. Het maakt deel uit van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom....
 • Liberaal Joodse Gemeente Brabant
  Neem eens een kijkje in een synagoge in Tilburg!...
 • Museum Sjoel Elburg
  Sjoel Elburg is een Joods museum in de voormalige synagoge van Elburg....
 • Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
  CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel, werd in 1974 opgericht. CIDI is een onafhankelijke Nederlandse stichting, gevestigd in Den Haag, die onlosmakelijk betrokken is bij Israel. CIDI komt op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld....
 • Chazzanut-esnoga
  Chazzanut-esnoga wil de kennis die bewaard is gebleven in de Joods-Portugese traditie in Amsterdam bewaren en openbaar beschikbaar maken....
 • Jewish Virtual Library (JVL)
  Een bibliotheek met dossiers over onderwerpen zoals 'holocaust' en 'zionisme'. Onderdeel van het AICE (een organisatie om de banden tussen Amerika en Israël te versterken)....
 • Joods leven in Nederland- Jewish life in the Netherlands
  Photo pool op de website Flickr waar mensen foto's posten over het Joodse leven in Nederland en Curaçao....
 • Jiddisch, ontstaan en etymologie
  Amateur etymoloog Hadewych Martens over het Jiddisch. Een wat gedateerde webpagina, maar kijk gewoon wat verder dan de buitenkant....
 • Joods Historisch Museum Amsterdam (JHM)
  Website van het Joods Historisch Museum met veel kunstwerken van joodse kunstenaars en ook van niet joodse kunstenaars over het Jodendom. Op de website is de collectie doorzoekbaar....
 • Kabbala-school.nl
  Net als de mystieke Kabbala-leer is ook de bron van deze website in nevelen gehuld. Wel veel informatie over Kabbala....