Werkvormen voor reflectie en sociaal contact op 1,5 meter

Vanaf volgende week zullen veel docenten een deel van hun leerlingen eindelijk weer in het echt zien. Wellicht voor de vakles maar zeker voor de mentorles. Veel collega’s hebben de behoefte om niet meteen de lesstof in te duiken of hun mentorleerlingen richting een toetsweek te duwen. Dit is inderdaad eerst een moment voor sociaal contact en reflectie. Vandaar deze vijf werkvormen ter inspiratie. Geschikt voor middelbare scholieren om samen stil te staan bij hoe het geweest is en wellicht nog zal zijn, maar ook gewoon voor de gezelligheid om te vieren dat we elkaar weer meer mogen zien. En, helemaal geschikt voor het 1,5 meter klaslokaal.

 

Lockdown bingo

Doel: voor de gezelligheid en als gespreksstarter.
Hoe werkt het? Leerlingen zitten op gepaste afstand en krijgen elk een bingo kaart. De docent leest de items af van de “call-list” op de laatste pagina. Degene die het eerst een volle rij of kolom heeft roept ‘BINGO’, daarna speel je door tot iemand het eerst de hele kaart vol heeft.
Benodigdheden: geprinte bingokaarten en call-list (document), leerlingen nemen een pen mee, eventueel 2 prijsjes.

 

Tijdscapsule maken

Doel: samen terugblikken en vooruit kijken op het thuisonderwijs en de lock-down.
Hoe werkt het? Leerlingen kunnen tijdens de mentorles elk een brief schrijven naar hun toekomstige zelf bij de diploma uitreiking. Ze kunnen foto’s of andere aandenkens meenemen, of jou als docent foto’s sturen om uit te printen, om bij de brieven te voegen in de tijdscapsule. Als alle klasgenoten deze les gehad hebben verzamel je de enveloppen in een doos of grote envelop. Wellicht kan een afdelingsleider bovenbouw ze bewaren tot de toekomstige diploma uitreiking.
Benodigdheden: schrijfpapier, elke leerling een envelop en pen, eventueel nemen leerlingen extra aandenkens en foto’s mee. Een schoenendoos of grote envelop om alles in te verzamelen.

 

Mijn symbool

Doel: samen terugblikken op de afgelopen periode van thuis-onderwijs en lock-down.
Hoe werkt het? Vraag leerlingen een object mee te nemen dat symbool staat voor hoe ze de afgelopen tijd in ‘intelligente lock-down’ en thuis-onderwijs hebben beleefd. Zet de stoelen op afstand in een cirkel. Leerlingen kunnen hier dan om de beurt over vertellen en zo hun ervaringen delen. Het helpt als jij als mentor ook een symbool mee neemt en vertelt hoe het voor jou was/is.
Benodigdheden: leerlingen nemen een symbolisch object mee.

 

Lock-down Alfabet Estafette

Doel: samen als klas iets maken ook al ben je niet allemaal tegelijkertijd samen. Kan ook als gesprekstarter dienen tijdens het maken.
Hoe werkt het? Elke leerling kiest of krijgt een letter uit het alfabet toegewezen. Bij grote klassen kun je ook getallen, leestekens of smileys gebruiken om meer dan 26 items te krijgen. Op een vel papier schrijft de leerling dan een woord met die letter. Je kunt alles in het thema van de lock-down doen. Bijvoorbeeld de A gebruiken voor ‘afkicken’ en B voor ‘besmetting’ of ‘bezinning’. Als een leerling iets bedacht en geschreven heeft kan hij/zij zich melden voor het maken van een filmpje of foto. Bij een filmpje kan hij/zij nog een uitleg geven, bijv. ‘A is voor afkicken, dat moesten we van onze vrienden op school’. Kies een leerling die alles verzameld en na de alle lessen aan elkaar zet als filmpje. Als je steeds 1/3 van de klas binnen krijgt dan duurt dit dus drie lessen.
Benodigdheden: vellen papier en elke leerling een pen. Een telefoon met goede camera, vaak heeft een leerling die wel.

 

Klaagmuur en jubelmuur

Doel: samen terugblikken op de afgelopen periode van lock-down en thuisonderwijs met speciaal aandacht voor de positieve zaken.
Hoe werkt het? Leerlingen zitten op gepaste afstand van elkaar aan tafels met door het midden van de klas een ruime loopruimte. Elke leerling krijgt een stuk of 10 post-its. Een deel van het bord wordt de Klaagmuur, het andere deel de Jubelmuur. Leerlingen denken na over dingen die ze vervelend vonden de afgelopen tijd en schrijven dat op post-its. Daarna denken ze aan de positieve kanten van het thuisonderwijs en de lock-down. Om de beurt mogen ze door de loopruimte lopen om hun post-its op de bijpassende Klaag- of Jubelmuur te hangen. Als alles hangt kun je als docent de opbrengst met de klas bespreken.
Benodigdheden: bordstiften en een flinke stapel post-its.  (Geïnspireerd door Boaz Bijleveld).