#VDLG21 Groen is het nieuwe zwart

Groen is het nieuwe zwart - ijsbol in hand met bos als achtergrond

11 maart 2021


Inleiding


Tijdens onze jaarlijkse studiedag op 11 maart 2021 onderzoeken wij de mogelijkheden en moeilijkheden om het thema duurzaamheid in de lessen GL centraal te stellen. In het ochtendprogramma informeren twee sprekers ons over:

  • in hoeverre duurzaamheidsonderwijs mogelijk en wenselijk is;
  • persoonlijk engagement (bekering);
  • het risico van het vervallen in moralisme;
  • het aanleren van vaardigheden om mee te praten in het duurzaamheidsvraagstuk;
  • de noodzakelijke kennis en inzichten.

In het middagprogramma kunt u kiezen uit een diversiteit aan workshops, waarbij een aantal zullen aansluiten op de thematiek die in de ochtend door de sprekers aan de orde is gesteld.

Vanwege de onzekerheden die gepaard gaan met de coronapandemie hebben wij ervoor gekozen om onze studiedag van 11 maart 2021 volledig online te organiseren via Zoom. Dit betekent dat wij onze studiedag later op de ochtend zullen starten dan dat u van ons gewend bent en dat we in het middagprogramma één workshopsronde aanbieden in plaats van twee.


Inschrijvingen

Schrijf uzelf in voor de studiedag via deze link.
De inschrijving sluit op woensdag 24 februari.

Meer informatie over de inschrijvingsprocedure, de betaling en ons annuleringsbeleid kun u op deze pagina vinden.

Voor vragen over uw inschrijving kunt u mailen naar: inschrijvingen2021@vdlginfo.nl


Sprekers


Dr. Krijn Pansters

Dr. Krijn Pantsers
Dr. Krijn Pansters

Dr. Krijn Pansters (1975) is historicus en theoloog. Hij is medewerker van het Franciscaans Studiecentrum en docent aan de Tilburg School of Catholic Theology. Hij is voorzitter van de Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik (IGTM) en hoofdredacteur van www.franciscaans.nu. Hij publiceert vooral op het gebied van de franciscaanse spiritualiteit en ethiek. Hij schreef onder meer De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi (Nijmegen 2015) en Spirituele ethiek. Franciscaanse perspectieven (Eindhoven 2017) en redigeerde de bundels De volgeling die voorgaat. Leiderschap in het licht van Franciscus van Assisi (Nijmegen 2014) en Duurzame duurzaamheid. Ecologische bekering en betrokkenheid (Utrecht 2020).

Krijn zal spreken overduurzaamheid, een duurzame levenshouding en het onderwijs:

Naast een politiek of technologisch of economisch probleem is duurzaamheid ook een ethisch probleem: een probleem van goed gedrag tegenover mens en milieu. Het deelgebied van de ecologische ethiek, die zich specifiek daarop richt, kent op zijn beurt ook weer verschillende problemen en invalshoeken. Het is immers niet altijd duidelijk of duurzaam leven over Gods schepping of over ons ecosysteem gaat; over de gehele natuur of alleen de mens; over het denken of het doen; over de waarheid of de gerechtigheid; of over structuren of gedragingen.Een hele reeks visies en initiatieven bewegen zich daarom tussen collectieve verantwoordelijkheid (‘wat moeten wij doen?’) enerzijds en persoonlijke betrokkenheid (‘wat kan ik doen?’) anderzijds, waarbij duurzaam leven zowel met contemplatie als met actie en met reflectie in verband wordt gebracht.

Waar het in de hedendaagse duurzaamheidsdiscussie veel over Sustainable Development Goals, ‘People, Planet, Prosperity’ en klimaat en CO2-reductie gaat, gaat het nog relatief weinig over hoe je duurzaamheid zelf duurzaam maakt, dat wil zeggen blijvend verankerd in het gedrag van mensen. De individuele mens zal toch de komende jaren een omslag moeten gaan maken ‘from satisfactions to value’, van het nalopen van eigenbelang naar de inzet voor zaken van gedeelde waarde.Deze ethische omslag kan op diverse manieren plaatsvinden: van binnenuit (inzicht en overtuiging), van buitenaf (incentive en ontmoeting), of van bovenaf (ingeving en openbaring).

Maar hoe voltrekt zich deze omslag nu werkelijk?

  • Kun je organiseren dat hij zich voltrekt?
  • Kunnen (jonge) mensen bewogen worden tot een morele omkeer naar belangen van waarde?
  • Moet het eigenlijk wel gaan over het ontwikkelen van een duurzame levenshouding, wanneer we nadenken over het invullen van de lessen levensbeschouwing?

Dr. Piet van der Ploeg

Dr. Piet van der Ploeg
Dr. Piet van der Ploeg

Dr. Piet van der Ploeg is theoloog. Hij is verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG waar hij o.a. coördinator was van het Materprogramma Ethics in Education. Piet publiceert o.a. over burgerschapsvorming. Voor de werkplaats Democratisering van Kritische Denken van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek schreef hij Burgerschapsvorming in tijden van communitair neoliberalisme (2020)

Piet is kritisch op de trend om onderwijs te zien als het medium om maatschappelijke problemen op te lossen:

Voor de overheid, beleidsmakers, belangenorganisaties, pressiegroepen en ideologische groepen is het steeds vanzelfsprekender om het onderwijs te zien en te gebruiken als medium of instrument om maatschappelijke problemen te adresseren en maatschappelijke idealen te verbreiden door kinderen en jeugdigen specifieke waarden, normen, houdingen, gedrag en leefstijlen voor te houden en aan te leren.

Pedagogisch en didactisch gemeten zorgt dit voor ontaarding van onderwijs. Het brengt onderwijs van de wijs doordat het haaks staat op de aard van het onderwijs. Het gaat in tegen de sleutelfunctie van onderwijs: gewetensvorming. Want het ondergraaft authentiek en kritisch denken en oordelen.


Workshops


De procedure voor het inschrijven van de workshops is dit jaar gewijzigd.

Na ontvangst van uw inschrijving voor de studiedag en uw betaling zult u van ons een betalingsbevestiging ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres. Deze betalingsbevestiging is tevens uw inschrijfbewijs. Tevens ontvangt u van ons een link waarmee u zich kunt inschrijven voor één van onze workshops.

Tussen de ontvangst van uw betalingsbevestiging en de ontvangst van deze link kan enige tijd zitten vanwege de logistiek van onze online studiedag.

(Nadere informatie over de workshopsleiders en de inhoud van de workshops volgt zo spoedig mogelijk)


Programma


10:00Opening
10:30Dagopening
Sprekers: dr. Krijn Pansters en dr. Piet van der Ploeg
12:00Pauze
12:45Workshop ronde
13:45Centrale afronding en uitreiking Paul Boersma Award
14:30Verwachte einde studiedag

Kosten


De kosten voor de online studiedag bedragen:

50 euro voor leden

75 euro voor niet-leden

25 euro voor studenten (leenstelsel)

Indien u nog geen lid bent van de VDLG, bestaat de mogelijkheid om met korting lid te worden. Meer informatie hierover kunt u op deze pagina vinden.


Paul Boersma Award


En de winnaar is…

De Paul Boersma-Award is een eerbetoon aan voormalig bestuurslid en VDLG-prominent Paul Boersma. Tevens ook een kans voor de redactie van vakblad Narthex om een drietal artikelen te benoemen als zeer waardevol voor de vakgroep. Uiteindelijk wordt door de redactie één artikel als winnaar naar voren geschoven. Welke dat is verneemt u jaarlijks op de studiedag. Lees hier meer over de Paul Boersma-Award

De genomineerden van de Award zijn bekend:

1. Dirk Zwitser – Godsdienst in tijden van corona.

2. Oskar Kroes – Oceaanreizigers en kruisvaarders. Twee voorbeelden van het gebruik van films in lessen levensbeschouwing.

3. Ellen Kempff – De school in coronatijd: niet alleen door nut maar ook door zin gestuurd. Een pleidooi voor een voortdurend goed gesprek.


Organisatie en contact


Albert Jan Lourens
Albert Jan Lourens
bestuurslid VDLG
boorzitter studiedag commissie
email
LinkedIn
Willibrord van den Besselaar
Willibrord v. d. Besselaar
lid studiedag commissie
e-mail
LinkedIn
Barbara Schelberg
Barbara Schelberg
bestuurslid VDLG
lid studiedag commissie inschrijvingen
e-mail
LinkedIn
Geen afbeelding - Ankie Slob
Ankie Slob
lid studiedag commissie
Raymond Hintjes
Raymond Hintjes
bestuurslid VDLG
lid studiedag commissie
PR en Communicatie
e-mail
LinkedIn